Xəbərlər
AMEA-nın Kataliz və Qeyri-Üzvi Kimya İnstitutunun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyevin və k.e.d. Elza Salahovanın «LAP LAMBERT Academic Publishing» nəşriyyatında çap olunmuş «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» adlı kitabı işıq üzü gördü
Avg 30, 2017 | 10:48 / Yeni nəşrlər
Oxunub 1287 dəfə

Monoqrafiya Almaniyanın LAP Lambert Akademiya nəşriyyatı tərəfindən ingilis dilində nəşr edilib. Bu kitabda yarımkeçirici xassəyə malik renium xalkogenid ərintilərinin nazik təbəqələrinin bəzi fiziki-kimyəvi xassələri : mikrobərkliyi, daxili gərginliyi, mikroquruluşu, faza tərkibi, elektrokeciriciliyi, volt amper xarakteristikasi haqqinda geniş məlumat verilib.

Monoqrafiya kimya ixtisası üzrə təhsil alan institut tələbələri, elmi-tədqiqat institutlarının mütəxəssisləri, doktorantlar, magistrlar və elektrokimya sahəsində çalışan alimlər üçün nəzərdə tutulub.

Dilqəm Tağıyev, Elza Salahova «Physicochemical properties of thin rhenium chalcogenides coatings» LAP LAMBERT Academic Publishing, 2017, 49 s.

JURNALLAR
Faydalı linklər