Elmi potensial

İNSTİTUTUN ELMİ POTENSİALI

 

Əməkdaşların sayı- 471

Elmi işçilər  - 291

Akademiklər  -5

Müxbir üzvlər  - 4

Elmlər doktoru – 35

Kimya üzrə (texnika) fəlsəfə doktoru  - 134

JURNALLAR
Faydalı linklər