Elmi potensial

İNSTİTUTUN ELMİ POTENSİALI

 

Əməkdaşların sayı- 460

Elmi işçilər  - 291

Akademiklər  -5

Müxbir üzvlər  - 3

Elmlər doktoru – 34

Kimya üzrə (texnika) fəlsəfə doktoru  - 136

JURNALLAR
Faydalı linklər