Elmi ezamiyyət

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun

əməkdaşlarının xarici ölkələrə ezamiyyəti haqqında  məlumat  

(2020)

 

1."Molekulyar maqnetiklər və keçiricilər" lab. b. e. i. İsmayılov Etibar Hümmət oğlu 10.02.2020-ci il tarixindən 7 gün müddətinə Niderlandın Breda şəhərində keçiriləcək iclasda iştirak etmək üçün və bu layihə üzrə "PROCESS DESİGN CENTER BV" şitkətinin tədqiqat mərkəzində AMEA KQÜK İnstitutunda sintez olunmuş karalizatorların testininin aparılması məqsədiilə ezamiyyətdə olmuşdur.

2. İnstitutun Elmi işlər üzrə direktor müavini, AMEA-nın müxbir üzvü, prof. Məhəmməd Babanlı 26.02.2020-ci il tarixindən 4 gün müddətinə “Qeyri-üzvi funksional materialların tədqiqi“ sahəsində Kiyev Milli Universiteti ilə birgə aparılan bəzi işlərin nəticələrini və gələcək elmi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Ukraynanın Kiyev şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

3."Qeyri -üzvi sintetik sorbentlər" lab.  a. e. i. Cabbarova Zarema Ələskər qızı 02.03.2020-ci il tarixindən 3 gün müddətinə laboratoriya şəraitində alınan gübrələrin ayrılmış pambıq sahələrində sınaqdan keçirmək məqsədilə Səlyan , Sabirabad , Kürdəmir rayonlarında ezamiyyətdə olmuşdur.

4. Beynəlxalq əlaqələr, qrand layihələri və innovasiya söbəsinin a. e. i. Bağırov Şahin Teymur oğlu 02.03.2020-ci il tarixindən 3 gün müddətinə laboratoriya şəraitində alınan gübrələrin ayrılmış pambıq sahələrində sınaqdan keçirmək məqsədilə Səlyan, Sabirabad, Kürdəmir rayonlarında ezamiyyətdə olmuşdur.

5. "Kompozisiya örtük materialları və korroziyadan mühafizə" lab. müdiri Tahirli Hilal Muradxan oğlu 10.03.2020-ci il tarixindən 4 gün müddətinə Taxtakörpü su anbarının metal avadanlıqlarının korroziya vəziyyətini öyrənmək üçün elmi-tədqiqat işlərinə başlamaq və həyata keçirmək məqsədilə Şabran rayonunun Taxtakörpü su anbarında ezamiyyətdə olmuşdur.

6. "Kompozisiya örtük materialları və korroziyadan mühafizə" lab. a. e. i. 10.03.2020-ci il tarixindən 4 gün müddətinə Taxtakörpü su anbarının metal avadanlıqlarının korroziya vəziyyətini öyrənmək üçün elmi-tədqiqat işlərinə başlamaq və həyata keçirmək məqsədilə Şabran rayonunun Taxtakörpü su anbarında ezamiyyətdə olmuşdur.

 

AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun

əməkdaşlarının xarici ölkələrə ezamiyyəti haqqında  məlumat  

(2019)

1.“Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi” laboratoriyasının e.i. Şabanova Çimnaz 04.02.2019-cu il tarixindən 3 gün müddətinə "ERBD Good Governance Policies Consultation" (Yaxşı idarəetmə siyasəti İctimai məsləhətləşmələr) mövzusunda beynəlxalq seminarda iştirak üçün Ukraynanın Kiev şəhərinə ezam edilmişdir.

2.“Ekoloji Kataliz” laboratoriyasının e.i. Elmir Babayev SOCAR-ın Elm Fondunun dəstəyi ilə “V, P, Mo, Sb oksid katalizatorların fiziki-kimyəvi xassələri ilə katalitik aktivliyi arasında asılılığın müəyyən edilməsi” XL layihəsi çərçivəsində Almaniyanın Rostok şəhərində yerləşən Kataliz İnstitutunda (LIKAT, Rostock) uzunmüddətli elmi ezamiyyətdə olmuşdur.

3. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı 18.05.2019-cu il tarixdən 8 gün müddətinə Tübingen Universitetinə doktorantının dissertasiya işinin mövzusu üzrə apardığı elmi-tədqiqat işlərinin nəticələrinin və gələcək əməkdaşlıq məsələlərinin müzakirəsi üçün Almaniyanın Tubingen şəhərinə ezam edilmişdir. 

4. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı 19.06.2019-cu il tarixdən 5 gün müddətinə İnstitutumuzun nəzdində fəaliyyət göstərən "Kvant kompütinqi və Spintronika üçün qabaqcıl materiallar" beynəlxalq laboratoriyasının Sankt-Peterburq Dövlət Universiteti ilə birgə aparılan elmi tədqiqatların nəticələrinin müzakirəsi və yaxın gələcək üçün əməkdaşlıq istiqamətlərinin müəyyən edilməsi məqsədilə, eyni zamanda həmin Universitetdə keçirilən "Kimyəvi termodinamika Rusiyada" XII beynəlxalq elmi konfransda iştirak etmək və elmi məruzə ilə çıxış etmək üçün Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

5. AMEA-nın vitse-prezidenti İnstitutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev Sloveniya Respublikasının Portoroj şəhərində keçiriləcək “Perspektiv Oksidləşmə Proseslərinin Ekologiyada Tətbiqinə” həsr olunan 6-cı Avropa Konfransında elmi məruzə ilə çıxış etmək üçün 25.06.2019-cu il tarixdən 6 gün müddətinə Sloveniya Respublikasının Portoroj şəhərinə ezam edilmişdir.

6. “Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri Zeynalov Eldar “Horizon 2020” Avropa Birliyinin Tədqiqat və İnnovasiya qrant müsabiqəsi çərçivəsində hərtərəfli təkliflərin hazirlanması və bununla bağlı yeni nanokarbon materiallarının sintezi və tətbiq sahələrinin araşdırılması, eləcədə müştərək iş proqramının tərtib edilməsi üçün 09.07.2019-cu il tarixdən 5 gün müddətinə Almaniyanın Berlin şəhərinin Texniki Universitetində ezamiyyətdə olmuşdur.

7. "Molekulyar maqnetiklər və keçiricilər" laboratoriyasının baş elmi işçisi İsmayılov Etibar Hümmət oğlu 05.09.2019- cu il tarixdən 7 gün müddətinə Avropa Komissiyasının Horizon 2020 proqramı çərçivəsində yerinə yetirilən "C123" layihəsi üzrə tərəfdaşımız olan SİNTEF şirkətinin tədqiqat mərkəzində AMEA KQÜK Institutunda sintez olunmuş katalizatorların testinin aparılması və bu layihə üzrə keçiriləcək iclasda iştrak etmək üçün Norveçin Oslo şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

8.“Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiyalar” şöbəsinin müdiri Məmmədova Ülviyyə və “Mineral sorbentlər” lab. ap.e.i. Məmmədova Səadət 09.09 2019-cu il tarixindən 6 gün müddətinə Sankt-Peterburq şəhərinə REA-nın İ.V.Qrebenşekov adına Silikatlar Kimyası İnstitutunda “Ümumi və tətbiqi kimya”ya həsr olunmuş XXI Mendeleyev qurultayında iştirak etmək üçün ezam olunmuşlar.

9. AMEA-nın vitse-prezidenti, İnstitutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev qrant müsabiqəsinə təqdim edilmiş TÜBİTAK ilə birgə planlaşdırılan tədqiqat işini müzakirə etmək və eyni zamanda mütərəqqi materiallara həsr olunan 4-cü Beynəlxalq konfransın işində iştirak etmək üçün 21.09.2019-cu il tarixdən 6 gün müddətinə Türkiyə Respublikasının İzmir şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

10. Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi" laboratoriyasının müdiri Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu 01.10.2019-cu il tarixindən 4 gün müddətinə Moskva şəhərində keçiriləcək Beynəlxalq Elmlər Akademiyaları Assosiyasının illik hesabat iclasında məruzə ilə çıxış etmək üçün Moskva şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur. 

11. "Nanoelektrokimya və elektrokataliz" laboratoriyasının müdiri Əliyev Akif Şıxan oğlu 15.10.2019-cu il tarixindən 5 gün müddətinə Bolqarıstan EA-nın 150 illiyinə həsr olunmuş "Sofiya elektrokimya günləri 2019" Milli konfransında iştirak etmək üçün Bolqarıstan Respublikasının Sofiya şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

12. "Nanostrukturlaşdırılmış metal-polimer katalizatorları” laboratoriyasının müdiri, k.e.d. Nizami Zeynalov Allahverdi oğlu  11.11.2019-cu il tarixindən  4 gün müddətinə “Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi” adlı elmi-tədqiqat proqramı ilə əlaqədar Rusiya Elmlər Akademiyası akademik A.V.Topçiyev adına Neft Kimya Sintezi İnstitutuna ezam olunmuş­dur. 

13. “Nanostrukturlaşdırılmış metal-polimer katalizatorları” laboratoriyasının müdiri, k.e.d. Nizami Zeynalov Allahverdi oğlu  17.11.2019-cu il tarixindən 7 gün müddətinə “Polimer əsaslı nanogellərin alınması və onların dərman preparatlarının daşıyıcısı kimi xərçəng xəstəliklərinin müalicəsində tətbiqi” adlı elmi-tədqiqat proqramı ilə əlaqədar Türkiyə İstanbul Universitetinə ezam olunmuş­dur. 

14. AMEA-nın vitse-prezidenti, İnstitutun direktoru akademik Dilqəm Tağıyev Macarıstan Respublikasının Budapeşt şəhərində keçiriləcək Dünya Elm Forumunda iştirak etmək üçün  19.11.2019-cu il  tarixindən  6 gün müddətinə Macarıstan Respublikasının Budapeşt şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

15.İnstitutun Elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı 09.12.2019-cu il tarixdən 5 gün müddətinə İnstitutumuzun nəzdində fəaliyyət göstərən “Kvant kompütinqi və Spintronika üçün qabaqcıl materiallar“ beynəlxalq laboratoriyasının Moskva Dövlət Universitetinin Qeyri-üzvi kimya kafedrası ilə birgə aparılan elmi tədqiqatların nəticələrini və gələcək elmi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Rusiya Federasiyasının Moskva şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

 

(2018 il)

1. “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasının müdiri Əliyev Akif və b.e.i. Məcidzadə Vüsalə 20.06.2018-ci il tarixindən 4 gün müddətində Bolqarıstan Respublikasının Sofiya şəhərində akad. Yevgeni Budevski adına Elektrokimya və Energetik sistemlər institutunda ezamiyyətdə olmuşlar.

2. AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik Dilqəm Tağıyev AMEA akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ilə İspaniya Krallığının Donostia Beynəlxalq Fizika Mərkəzinin təşkil etdiyi müştərək beynəlxalq laboratoriyanın birgə tədqiqatlarının nəticələrini müzakirə etmək və növbəti mərhələnin proqramını tərtib etmək üçün 23-29 iyun 2018-ci il tarixlərində 7 gün müddətinə İspaniyanın San-Sebastian şəhərində ezamiyyətdə olmuşdur.

3. “Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” lab. müdiri Eldar Zeynalov “Neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar (İNTERLABCAT)” beynəlxalq laboratoriyasının proqramında nəzərdə tutulmuş işləri müzakirə etmək, alınmış nəticələri seminarda təqdim etmək və Berlin Texniki Universitetinin laboratoriyasında bir sıra eksperimentlər aparmaq üçün 19.08.2018 - 04.09.2018 il tarixlərində 17 gün müddətinə Almaniyanın Berlin şəhərinə ezam edilmişdir.

4. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı 07.09.2018-ci il tarixdən 8 gün müddətinə Kiyev Milli Universitetində tədqiqatların nəticələrini müzakirə etmək, gələcək əməkdaşlıq istiqamətlərini müəyyən etmək və Kiyevdə keçiriləcək IV Beynəlxalq Kimya və kimya texnologiyası üzrə Türk konqresində məruzəçi kimi iştirak etmək üçün Kiyev şəhərinə ezam edilmişdir.

5. Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Mineral xammalın kompleks emalı” şöbəsinin müdiri Əhmədov Mübariz 20.09.2018-ci il tarixdən 7 gün müddətinə M.V.Lomonosov adına Moskva Dövlət Universiteti ilə gələcək elmi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Moskva şəhərinə ezam edilmişdir.

6. “Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi” lab. müdiri Mirsəlim Əsədov  23.09.2018-ci il tarixdən 7 gün müddətinə Minsk şəhərində (Belarus MEA Elmi-Praktiki Materialşünaslıq Tədqiqat Mərkəzi – EPMTM) ezamiyyətdə olmuşdur. Ezamiyyətin məqsədi Belarus MEA EPMTM ilə AR Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun (EİF) (Layihənin adı: "Mikroelektronika üçün tərkibində nadir torpaq elementləri saxlayan tallium-bismut telluridləri əsasında yeni maqnit materialların sintezi, tədqiqi və xassələrinin modelləşdirilməsi") qrant layihəsi çərçivəsində birgə aparılmış elmi işlərin müzakirəsi olmuşdur. 

7. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı 08.10.2018-ci il tarixdən 5 gün müddətinə Voronej Dövlət Universitetinin Qeyri-üzvi kimya kafedrası ilə qeyri-üzvi materialşünaslıq sahəsində birgə tədqiqatların bəzi nəticələrini, gələcək elmi əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək və Rusiya –Azərbaycan birgə qrant layihəsi çərçivəsində elmi işlər aparmaq üçün Voronej  şəhərinə ezam edilmişdir.

8. “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” lab. müdiri Əliyev Akif 17.10.2018-ci ildə 4 gün müddətinə Rusiya Federasiyasının Mahaçqala şəhərində "Kimya, Kimya texnologiyası və ekologiya" üzrə Beynəlxalq elmi-praktik konfransda ezamiyyətdə olub.

9. Şamo Tapdıqov Patrick Theatonun tədqiqat qrupu ilə onların həyata keçirdikləri elmi-tədqiqat işləri ilə tanışlıq, İnstitutun Qərb Şöbəsində zədələnmiş DNT fraqmentlərinin bərpası üçün qısa zəncirli polipeptidlərin sintezi, zədələnmiş sahəyə daxil edilməsi və xitozan əsaslı hidrogellərin yaradılması kimi sintez prosesləri və onlar üzərində aparılan analiz və ekstraksiya proseslərinin aparılmasında iştirak etmək məqsədi ilə 18.10.2018 tarixindən 28.10.2018-dək Almaniyanın Karlsruher Texnologiya İnstitutunda elmi ezamiyyətdə olmuşdur.   

10. AMEA-nın vitse-prezidenti, İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev Almaniya Federativ Respublikasının Frankfurt  şəhərində keçiriləcək 8-ci Dünya Kimya Konqresində təşkilat komitəsinin üzvü və məruzəçi kimi çıxış etmək üçün 20.10.2018-ci tarixdən 7 gün müddətinə Almaniyanın Frankfurt şəhərinə ezam edilmişdir.

11. AMEA-nın vitse-prezidenti, İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev İtaliya Respublikasının Roma şəhərində keçiriləcək kimya mühəndisliyi üzrə 8-ci Beynəlxalq Konfransda məruzə ilə çıxış etmək üçün 22.11.2018-ci il tarixindən 6 gün müddətinə İtaliya Respublikasının Roma şəhərinə ezam edilmişdir.

12.“Nanokompozit katalizatorlar” lab. müdiri Əhmədov Vaqif 26.11.2018-ci il tarixindən 7 gün müddətinə “Laylı quruluşlu birləşmə və polimerlər əsasında sintez olunmuş nanokompozitlərin katalitik və sorbsion xassələrinin tədqiqi” elmi tədqiqat proqramı ilə bağlı məsələlərin müzakirəsi üçün Moskva şəhərinin Rusiya Elmlər Akademiyasının Element Üzvi Birləşmələr İnstitutuna ezam edilmişdir.

13.“Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” lab. müdiri Nizami Zeynalov və lab. ap.e.i. Şamo Tapdıqov 03.12.2018-ci il tarixindən 5 gün müddətinə layihə çərçivəsində xitozan əsaslı hidrogellərinin FTİR, Rentgenfaza, SEM və TEM üsulları ilə morfoloji xarakteristikaları, sitotoksiki və bioloji tədqiqatlarını həyata keçirmək üçün İtaliyanın Polimerlər, Kompozitlər və Biomateriallar İnstitutuna ezam edilmişlər.

14. “Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” lab. müdiri Nizami Zeynalov 17.12.2018-ci il tarixindən 5 gün müddətinə Moskva şəhərinin Rusiya Elmlər Akademiyası akad. A.V.Topçiyev adına Neft Kimya Sintezi İnstitutunda ezamiyyətdə olmuşdur. 

 

(2017 il)

 

1. İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev 21.02.2017- ci il tarixindən 4 gün müddətinə Qazaxstan Respublikası Elmlər Akademiyasının 70 illik yubileyinə həsr olunmuş Ümumi yığıncağında iştirak etmək üçün Qazaxstanın Almata şəhərinə ezam edilmişdir.

2. AMEA-nın vitse-prezidenti , İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev 23.05.2017-ci il tarixindən 8 gün müddətinə(31.05.2017) İspaniya Krallığının Donostia Beynəlxalq Fizika Mərkəzi ilə Beynəlxalq laboratoriyada alınan nəticələri müzakirə etmək və gələcəkdə aparılan tədqiqatları planlaşdırmaq məqsədilə İspaniyanın Donostia San Sebastyan şəhərinə ezam edilmişdir.

3. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Babanlı Məhəmməd 25.06.2017-ci il tarixindən 8 gün müddətinə Rusiya EA-nın Sibir filialının Nikolayev adına Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuna “Kvant Kompütinqi və Spintronika üçün Qabaqcıl Materiallar” beynəlxalq laboratoriyasının 2017-ci il üçün elmi-tədqiqat proqramı üzrə tədqiqatların bəzi nəticələrini və gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Rusiyanın Novosibirsk  şəhərinə ezam edilmişdir.

4. “Funksional materialların komponentlərinin sintezi” laboratoriyasının müdiri Əliyev İmir 30 iyun və 03,04,05 iyul tarixlərdə Gəncə Dövlət Universitetində bakalavriat təhsil səviyyəsi üzrə buraxılış yekun Dövlət Attestasiya Komissiyasının sədri təyin edildiyi üçün Gəncə şəhərinə ezam edilmişdir.

5. “Kompozisiya örtük materialları və korroziyadan mühafizə” laboratoriyasının ap.e.i. Verdiyev Suleyman 07.08.2017 -17.08.2017 –il tarixində “Azərenerji” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə olan razılaşmaya əsasən Varvara su elektrik stansiyasında olan polan avadanlıqların korroziya davamlılığına tədqiq etmək məksədi ilə Mingəcevir şəhəri Varvara su elektrik stansiyasına ezam edilmişdir.

6. AMEA-nın vitse-prezidenti , İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev 26.08.2017-ci il tarixindən 8 gün müddətinə İtaliyanın Florensiya şəhərində keçiriləcək Kataliz üzrə 13-cü Avropa Konqresində məruzə ilə çıxış etmək məqsədilə Florensiya şəhərinə ezam edilmişdir.

7. 9№-li lab.ap.e.i. Tapdıqov Şamo 01.09.2017- 11.09.2017-ci il tarixində  10 gün müddətinə AR Prezidenti yanında EİF-nun EİF-KETPL-2-2015-1 (25)-56/22/4-M-32 saylı Qrant layihəsi çərçivəsində Hamburq Universiteti , Texniki və Makromolekullar Kimyası İnstitunda Polimer materiallarla aparılan elmi –tədqiqat işləri ilə tanışlıq, gələcək əməkdaşlıq və alınan nəticələri birgə müzakirə etmək məqsədi ilə  Almaniyanın Hamburq şəhərinə ezam edilmişdir.

8. Ekoloji kataliz laboratoriyasının müdiri , k.e.d Arif Əfəndi 09.09.2017-ci il tarixində 8 gün müddətinə (18.09.2017) “Sənaye əhəmiyətli katalitik proseslərin kinetika və mexanizmi “ elmi tədqiqat proqramına uyğun olaraq Orta Dolu Texnik Universitetinə və eyni zamanda 29 Ulusal Kimya Konqresində iştirak etmək üçün Türkiyənin Ankara şəhərinə ezam edilmişdir.

9. “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasının müdiri Əliyev Akif Şıxan oğlu 08.10.2017-ci il tarixdən 6 gün müddətinə UMEA-nın Ümumi və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuna ETP-nın “Polimer karbon nitrid əsasında kimyəvi və fotoelektrokatalik proseslər üçün katalizatorun sintezi və tədqiqi” mövzusunda alınmış nəticələrin müzakirəsi və fotoelektrokataliz sahəsində məsləhətləşmələrin aparılması üçün ezam edilmişdir.

10. İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev 03-10 noyabr 2017- ci il tarixlərində 8 gün müddətinə Fransa Respublikasının Paris şəhərində keçiriləcək YUNESKO –nun Baş Konfransının 39-cu sessiyası çərçivəsində elm, təhsil və mədəniyyət komissiyalarının iclaslarında iştirak etmək məqsədilə ezam edilmişdir.

11.“Nanostrukturlaşdırılmış metal- polimer katalizatorları” laboratoriyasının müdiri Zeynalov Nizami  07.11.2017- 11.11.2017-ci  il tarixində 5 gün müddətinə İordaniya Haşimilər Krallığında keçiriləcək “ Ümumdünya Elm Forumu 2017 “ tədbirində iştirak etmək məqsədilə , İordaniya Haşimilər Krallığına ezam edilmişdir. 

12. 6№ li lab. müdiri Əsədov Mirsəlim 21.11.2017- 27.11.2017-ci il tarixindən 4 gün müddətinə Beynəlxalq Elmlər Akademiyası Assosiasiyasının elektron texnikası üçün funksional materiallar üzrə Elmi Şuranın illik hesabat iclasında məruzə ilə çıxış etmək üçün Moskva şəhərinə ezam edilmişdir.

13. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Babanlı Məhəmməd Baba oğlu 03.12.2017-ci il tarixdən 7 gün müddətinə Rusiya Moskva Dövlət Universitetinin Kimya fakultəsində “Kvant Kompütinqi və Spintronika üçün Qabaqcıl Materiallar” beynəlxalq laboratoriyasının 2017-ci il üçün elmi-tədqiqat proqramı üzrə tədqiqatların bəzi nəticələrini və gələcək əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə etmək üçün Rusiyanın Moskva şəhərinə ezam edilmişdir. 

 
 
 

(2016 il)

 

1. 6№li  laboratoriyanın müdiri Mirsəlim Əsədov 04.10.2016-ci il tarixdən MAAN-ın (Elmlər Akademiyasının Beynəlxalq  Assosiasiyası) Elektron Texnikası üçün funksional materiallar  problemi üzrə Elmi Şurasının illik iclasında məruzə ilə çıxış etmək üçün Moskva şəhərinə ezam edilmişdir.

2. “Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiya” şöbəsinin müdiri Ziya Əliyev 30.09.2016-cı il tarixdən Fransanın Aix- Marseille universiteti ilə birgə elmi əməkdaşlığı çərçivəsində birgə elmi-tədqiqat işlərinin planlanması və yeni tədqiqat mövzularını müzakirə etmək üçün Fransaya ezam edilmişdir.

3. İnstitutun direktoru Dilqəm Tağıyev 20.09.2016-cı il tarixdən Gürcüstan Respublikasının R.Aqladze adına Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Gürcüstanın Batumi şəhərinə ezam olunmuşdur.

4. “Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasının (3№li) müdiri Akif Əliyev 20.09.2016-cı il tarixdən Gürcüstan Respublikasının R.Aqladze adına Qeyri-üzvi və Elektrokimya İnstitutunun 60 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda iştirak etmək üçün Gürcüstanın Batumi şəhərinə ezam olunmuşdur. 

5. İnstitutunun direktoru Akademik Dilqəm Tağıyev 26.06.2016-cı il tarixdən “Olefinlərin katalitik polimerləşməsi” nə həsr olunmuş Beynəlxalq konfransda iştirak  etmək məqsədilə İtaliya Respublikasının Sorrento şəhərinə ezam edilmişdir. 

6. 28 №-li laboratoriyanın müdiri Eldar Zeynalov 15.05.2016-cı il tarixindən Politexnik Milli Universitetində və Milli Elmlər Akademiyasının Fizika İnstitutunda “ Neft –Qaz sənayesində və Neft Kimyasında Tərəqqi” 8-ci Beynəlxalq Elmi texniki və 10-cu Beynəlxalq “Üzvi və Qeyri-üzvi Materiallarda Elektron prosesləri” adlı konfranslarda məruzəçi və Beynəlxalq Komitənin   üzvi kimi iştirak etmək üçün Ukraynanın Lvov və Ternopol şəhərinə ezam olunmuşdur.

7. Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiya şöbəsinin müdiri Ziya Əliyev 02.05.2016-cı il tarixindən, topoloji izolyatorların sintezi və tədqiqi sahəsində birgə elmi əməkdaşlıq çərçivəsində elmi-tədqiqat işləri apartmaq üçün İspaniyanın Donostia San Sebastyan şəhərinə ezam olunmuşdur.

8.28 №-li laboratoriyanın müdiri Eldar Zeynalov 30.03.2016-cı il tarixindən “Tədqiqat və İnnovasiyalar” Horizon 2020 Avropa Birliyinin Proqramı çərçivəsində keçirilən “ Applied research in chemistry : Smart materials for a smart Futere” Beynəlxalq seminarın işində iştirak etmək və orada məruzə ilə çıxış etmək üçün Bolqarıstanın Sofiya şəhərinə ezam olunmuşdur.

9. AMEA-nın prezidentinin 28 yanvar 2016-cı il tarixində institutun elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı və Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiya şöbəsinin müdiri Ziya Əliyev, Beynəlxalq Materialşunaslıq Cəmiyyətinin təşkilatçılıgı ilə Almaniya Federativ Respublikasının Ştutqart  Şəhərində keçiriləcək “Heterogen çoxkomponentli tarazlıqlar “ mövzusundakı 30-cu beynəlxalq seminarda iştirak etmək məqsədilə 31.01.2016-cı il tarixindən Almaniyanın Ştutqart şəhərinə ezam olunmuşlar. 

                                                                            (2015 il)

 1. İnstitutun direktoru, akademik Dilqəm Tağıyev Bəbir oğlu 23.02.15 il tarixində İspaniyanın Madrid şəhərində 8 gün müddətinə keçirilən “Multidissiplinar Enerji və Materialların-Tədqiqi” adlı konfransda məruzə ilə  iştirak  etmişdir.
 2. Beynəlxalq əlaqələr, qrant lahiyələri və innovasiya şöbəsinin müdiri,k.ü.f.d., Əliyev Ziya Səxavəddin oğlu 01.05.15 il tarixindən 2 ay müddətinə “Topoloji izolyatorların sintezi və bir sıra fiziki xassələrinin tədqiq” sahəsində elmi tədqiqatlar aparmaq məqsədilə Donostia San Sebastyan şəhərinə ezam olunmuşdur.
 3. Nanoelektrokimya və elektrokataliz laboratoriyasının müdiri, k.ü.e.d., Əliyev Akif Şıxan oğlu 22.04.15 il tarixindən 10 gün müddətinə ET-2013 Qrant layihəsi çərçivəsində alınmış elmi nəticələrin müzakirəsi və korroziyaya davamlı təbəqələrin bəzi xassələrinin öyrənilməsi məqsədilə Kiyev şəh., UMEA-nın Ümumi və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuna ezam olunmuşdur.
 4. Fiziki-kimyəvi texnologiyalar və onların modelləşdirilməsi laboratoriyasının  müdiri k.ü.e.d., Əsədov Mirsəlim Mirələm oğlu 24.05.15 il tarixindən 8 gün müddətinə BEA Elmi Şuranın illik hesabatında məruzə ilə çıxış etmək və BEA “Materialşünaslıq Mərkə-zində” qeyri-üzvi və yarımkeçirici maddələrin tədqiqi üzrə birgə təcrübələrin aparılmasını təşkil etmək və hesablama proqramları ilə tanış olmaq məqsədilə Minsk şəhərinə ezam olunmuşdur.
 5. Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə laboratoriyasının  müdiri k.ü.e.d., Zeynalov Eldar Bahadur oğlu 30.06.15 il tarixin­dən 6 gün müddətinə “Polimer və Müasir Metallar” Beynəlxalq simpoziumda  iştirak  etmək üçün Gürcüstanın Batumi şəhərində yerləşən, Batumi Dövlət Universitetinə ezam olunmuşdur.
 6. Nanoelektrokimya və elektrokataliz laboratoriyasının müdiri, k.ü.e.d., Əliyev Akif Şixan oğlu 21.07.15 il tarixindən 10 gün müddətinə Tetra texnoloji sistemlər LTD şirkətilə tanışlıq və alınmış korroziyaya davamlı nazik təbəqələr üzərində bəzi ölçmələrin aparılması məqsədilə Türkiyənin İstanbul şəhərinə ezam olunmuşdur.
 7. Renium ərintilərin elektrokimyası və elektrokatalizi laboratoriyasının müdiri k.ü.e.d., Salahova Elza Əbdüləziz qızı 23.08.15 il tarixindən 7 gün müddətinə İstanbul Texniki Universiteti ilə yaxından tanışlıq və əməkdaşlıq məqsədilə Türkiyənin İstanbul şəhərinə ezam olunmuşdur.
 8. Seolit katalizi  laboratoriyasının əməkdaşları, elmi işçi Nəcəf-quliyev Ülvi Mehdi oğlu və qiyabi doktorant Ağayev Fuad Allahverdi oğlu  01.09.15 il tarixindən10 gün müddətinə SEM  laboratoriya Cihazları şirkəti ilə yaxından tanış olmaq və əməkdaşlıq etmək məqsədilə Türkiyənin İstanbul şəhərinə ezam olunmuşlar..
 9. Beynəlxalq əlaqəlar, qrant lahiyələri və innovasiya şöbəsinin müdiri,k.ü.f.d., şöbə müdiri Əliyev Ziya Səxavəddin oğlu 01.10.15 il tarixindən 2 ay müddətinə Advanced Materials for Spintronics and Quantum Computing” adlı beynəlxalq laboratoriyanın proqramı əsasında birgə elmi-tədqiqat işləri aparmaq məqsədilə İspaniyanın Donostia San Sebastyan şəhərinə ezam olunmuşdur.
 10. Kimya Elmləri və Texnologiyaları üzrə I Beynəlxalq Türk Konqresinin Elmi Komitəsinin üzvü və proqrama daxil edilmiş məruzələrin müəllifi kimi akademik Dilqəm Tağıyev və laboratoriya müdiri elmlər doktoru Vaqif Əhmədov Bosniya və Herseqovinanın Sarayevo şəhərində 27.10.15 il tarixindən 7 gün müddətinə davam edecek konqresdə iştirak etmək məqsədi ilə ezam olunmuşlar.
 11. “Beynəlxalq əlaqələr, qrant layihələri və innovasiya” şöbəsinin müdiri Ziya Əliyev 02.12.2015-ci il tarixdən 29 gün müddətinə yeni yaranmış “Advanced Materials for Spintronics and Quantum Compouting” adlı beynəlxalq laboratoriyanın proqramı əsasında İspaniyanın San Sebastyan şəhərinin Donostia Beynəxalq Fizika Mərkəzinə ezam olunmuşdur.
 12. İnstitutun elmi işlər üzrə direktor müavini Məhəmməd Babanlı 07.12.2015-ci il tarixindən 5 gün müddətinə Rusiya Elmlər Akademiyasının Ümumi və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutuna ARDNŞ qrantı üzrə ezam olunmuşdur..
 13. Laboratoriya müdiri Eldar Zeynalov 16.12.2015-ci il tarixindən 78 gün müddətinə Berlin Texniki Universitetində Funksionallaşdırılmış karbon nano boruları sahəsində birgə elmi işlərin aparılması üçün  Almaniyanın Berlin şəhərinə ezam   olunmuşdur.
 14. Laboratoriya müdiri Akif Əliyev 17.12.2015-ci il tarixindən 5 gün müddətinə laboratoriyada alkınmış bəzi nümunələrin elektron mikroskopu vasitəsilə tədqiq edilməsi və Naxçıvan Bölməsi ilə gələcəkdə elmi əlaqələrin qurulması       perspektivlərini müzakirə etmək məqsədilə Naxçıvan şəhərlərinə ezam ezam olunmuşdur.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər