Kimya Elmləri Bölməsi 2018-ci ildəki elmi-təşkilati fəaliyyətinə dair hesabat verib
JURNALLAR
Faydalı linklər