Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda “Kimyəvi kinetika və kataliz” ixtisası üzrə dissertasiya işinin müzakirəsi keçirilmişdir.
JURNALLAR
Faydalı linklər