Xəbərlər
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun əməkdaşlarının «Экологический анализ некоторых антропогенных факторов загрязнения биосферы» adlı kitabı çapdan çıxıb
Dek 05, 2018 | 12:56 / Nəşrlər
Oxunub 2060 dəfə

Kitabda ətraf mühitin zərərli maddələrin təsirindən mühafizəsinə aid olan məsələlər öz əksini tapmışdır. Hasil olunan neft yalnız istehsalat resursu deyil, o həmçinin biosferanı çirkləndirən əsas məhsul hesab oluna bilər. Burada kimyəvi tullantıların əmələ gəlməsi və zərərsizləşdirilməsinə geniş yer verilmişdir. Neft kimyasının müxtəlif sahəsində səthi aktiv maddələrin tədbiqinin ekoloji və iqtisadi cəhətdən aktuallığı qeyd edilmişdir. Bir sıra kimyəvi elementlərin zəhərli xassələri və biokimyəvi rolu araşdırılmışdır. 

З.Р.Агаева, А.М.Кашкай, С.Р.Гаджиева «Экологический анализ некоторых антропогенных факторов загрязнения биосферы». Баку, 2018, 320 стр.

JURNALLAR
Faydalı linklər