Xəbərlər
Alimlər karbon qazını ifratdavamlı nanoliflərə çevirirlər
Fev 09, 2024 | 11:40 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 1067 dəfə

Antropogen iqlim istiləşməsini azaltmaq üçün  alimlər atmosferdən karbon qazını  çıxarmaq yollarını araşdırırlar. Bunu etmək üçün yeni üsullardan biri Brookhaven Milli Laboratoriyası və Kolumbiya Universitetinin  alimləri tərəfindən irəli sürüldü.
Karbon dioksid (CO2) güclü  istixana qazıdır, yəni istiliyi udmaq və planeti qızdırmaq qabiliyyətinə malikdir. Karbon dioksid Yer atmosferinin təbii bir hissəsi olsa da, insan fəaliyyəti onun tullantısını sürətləndirir  və insan fəaliyyəti ilə əlaqəli bütün istixana qazı emissiyalarının 79%-ni təşkil etdiyi təxmin edilir.
Buna görə də,  alimlər iqlim istiləşməsinin təhlükəli tendensiyasını  azaltmağa və ya hətta geri qaytarmağa kömək edəcəyi ümidi ilə onu atmosferdən çıxarmağın yollarını tapmağa çalışırlar.
İndi tədqiqatçılar CO2-ni havadan çıxarmaq üçün ən əlverişli  yanaşmalardan birini elan etdilər.Onlar  zərərli qazı faydalı karbon nanoliflərə  çevirmək üçün nisbətən aşağı temperaturda həm elektrokimyəvi, həm də termokimyəvi reaksiyalardan  istifadə etməyi təklif etdilər. CO2 -nin nanoliflərə çevrilməsi əvvəllər  həyata keçirilsə də, proses 1000C-dən çox yüksək temperatur tələb edirdi.

Əvvəlcə tədqiqatçılar, karbona üzərinə çökdürülmüş  palladiumelektrokatalizatordan istifadə etdilər.Bu halda  elektrik cərəyanı verildikdə CO2 və su qarışığı karbon monoksit (CO) və hidrogenə (H2) parçalanır. Sonra  onlar dəmir-kobalt ərintisindən olan termokatalizatordan istifadə etdilər. Nəticədə CO-nu ilk mərhələdən cəmi  4000C-də karbon nanoliflərə çevirmək  imkanı, bu da sənaye miqyasında istifadə üçün daha əlverişlidir. Karbon nanolifləri formalaşdıqça katalizatoru səthdən uzaqlaşdırır, bu da katalizatorun tutulmasına və yenidən istifadəsinə imkan verir.
Tədqiqatçılar qeyd edir ki, "Praktik tətbiq üçün hər iki amil həqiqətən vacibdir – CO2   tullantılarının analizi  və katalizatorun təkrar emalı imkanı.

Karbon nanofiberləri çox  davamlı olduğundan, ondan  xüsusilə beton  möhkəmləşdirici kimi bir çox sahələrdə  istifadə ediləcəyini söylədilər. "Sementi gücləndirmək üçün sementə karbon nanolifləri  daxil  edə  bilərsiniz”.

Tədqiqat Nature Catalysis jurnalında dərc edilmişdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər