Xəbərlər
Foto
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların qış imtahan sessiyası dəvam edir.
Yan 13, 2022 | 15:00 /
Oxunub 977 dəfə

AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan I və II kurs magistrantların qış imtahan sesiyası 05.01.2022-ci il tarixindən 31.01. 2022-ci il tarixədək keçiriləcək.

II kurs magistrantlar: 

“Qeyri üzvi kimya” və “Fiziki-kimya” ixtisaslaşmaları üzrə müəllim AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlının rəhbərliyi ilə “Bərk cisimlərin kimyası” fənnindən 

“Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” ixtisaslaşmaları üzrə müəllim k.ü.f.d., dos. Lətifə Həsənovanın rəhbərliyi ilə “Biomimetik kataliz və sensorlar” fənnindən 13.01.2022-ci il tarixində imtahanlar keçirildi.

JURNALLAR
Faydalı linklər