Xəbərlər
KQKİ-nin magistraturasında təhsil alan tələbələrin qış imtahan sessiyası təlimatlara uyğun dəvam edir.
Yan 30, 2021 | 12:00 /
Oxunub 416 dəfə

İnstitutun magistraturasında təhsil alan tələbələrin 2020/2021-ci tədris ili üzrə qış imtahan sessiyası təlimatlara uyğun onlayn həyata keçirilir. 

26 yanvar  2020-ci il  tarixində 

 

I  kurs (Qeyri-üzvi kimya, Fiziki-kimya ) ixtisaslaşması  üzrə “Qeyri-üzvi material­şunaslığın fiziki-kimyəvi əsasları” fənnindən müəllim AMEA-nın müxbir üzvü Məhəmməd Babanlı

II  kurs (Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası, Kimyəvi kinetika və kataliz)   ixtisaslaşması  üzrə  “Polimer mühitində sintez edilmiş nanoölçülü hissəciklər katalizdə” fənnindən  müəllim k.e.d.  Nizami Zeynalov 

 

27 yanvar  2020-ci il  tarixində  

I  kurs (Kimyəvi kinetika və kataliz) ixtisaslaşması üzrə  “Seolit katalizi”  fənnindən müəllim  k.ü.f.d.,dos. Ülviyyə  Məmmədova

 

28 yanvar  2020-ci il  tarixində  

I  kurs (Kimyəvi kinetika və kataliz) ixtisaslaşması üzrə  “Seolit katalizi”  fənnindən müəllim k.ü.f.d.,dos. Ülviyyə Məmmədova 

II  kurs (Qeyri-üzvi  kimya) ixtisaslaşması üzrə  “Yarımkeçiricilərin kimyası”  fənnindən müəllim  k.e.d.,prof. İmir Əliyev

 

29  yanvar  2020-ci il tarixində 

 

I  kurs (Qeyri-üzvi kimya) ixtisaslaşması  üzrə “Amorf və şüşəvari maddələr kimyası”  fənnindən müəllim  k.e.d.,prof. İmir  Əliyev 

II  kurs (Fiziki-kimya) ixtisaslaşması üzrə “Elektrokimyəvi proseslərin kinetikası və elektrokataliz”  fənnindən müəllim  k.ü.f.d.,dos. Tahirli Hilal

 

II  kurs (Kimyəvi kinetika və kataliz,  Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası,  Kompo­zisiya materialları kimyası  və Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi, ) ixtisaslaşmaları üzrə  “Kimyada informasiya texnologiyalarının tətbiqi”  fənnindən müəllim  t.ü.f.d.,dos. Manaf  Manafov

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər