Xəbərlər
Foto
Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantlar həvəslə dərslərinə onlayn davam etdirirlər.
May 19, 2020 | 16:00 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 198 dəfə

KQKİ-də bu günə onlayn dərslərimizdən- Kompozisiya materialları kimyası ixtisası üzrə I kurs magistrantın "Lak-boya və materialları" fənnindən növbəti dərsi müəllim: AMEA-nın müxbir üzvü Abbasqulu Quliyev, Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası və Kompozisiya materialları kimyası ixtisasları üzrə I kurs magistrantların "Kompozit materiallar" fənni üzrə dərsindən müəllim: k.ü.f.d.,dos. Ülviyyə Məmmədova, I kurs magistrantların, müəllim t.ü.f.d.,dos. Manaf Manafovla "Kimyada hesablama metodları və proqramlaşdırma" fənni üzrə dərsindən, KQüKİ-da Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi ixtisası üzrə I kurs magistrant, t.ü.e.d. Aqil Səfərovla "Kimyəvi reaktorların modelləşdirilməsi" fənni üzrə, Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi ixtisası üzrə I kurs magistrantın, müəllim t.ü.f.d.,dos.Qoşqar Əliyevlə "Kimyada təqribi həll üsulları" fənni üzrə onlayn dərslər uğurla keçirildi.

JURNALLAR
Faydalı linklər