Xəbərlər
Foto
Elmi seminar keçirilmişdir
Fev 24, 2020 | 14:48 / Konfranslar, iclaslar
Oxunub 126 dəfə

24.02.2020-ci il tarixində Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının nəzdində 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə elmi seminarın iclası keçirilmişdir. Elmi seminarda AMEA Gəncə şöbəsinin doktorantı Abbasova Vüsalə Akif qızının 2303.01- “Qeyri-üzvi kimya” ixtisası üzrə fəlsəfə doktorluğu elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Cu2X-Ag2X-GeX2 (X-S, Se) sistemlərində faza tarazliqlari və araliq fazalarin bəzi fiziki-kimyəvi xassələri” mövzusunda dissertasiya işininin təqdimatı olmuşdur. İclasda elmi seminar sədri k.e.d., dos. A. Əliyev, elmi katibi k.ü.f.d., dos. L.Məşədiyeva, üzvləri k.e.d., dos. D. Əjdərova, k.e.d., prof. F.Sadıqov, k.ü.f.d., dos. Q. Cəfərov, k.ü.f.d., dos. F.Cəlaləddinov, k.ü.f.d., dos. S. İmaməliyeva, doktorantın elmi rəhbəri AMEA m/ü, prof. M.Babanlı və başqaları iştirak etmişlər. Elmi seminarda doktoranta iştirakçılar tərəfindən verilən suallar onun tərəfindən ətraflı cavablandırılmışdır. Sonra doktorantın dissertasiya işinin müdafiəyə tövsiyə edilməsinə dair elmi seminarın üzvləri tərəfindən gizli səsvermə keçirilmişdir. Səsvermənin müsbət nəticəsinə əsaslanaraq dissertasiya işi əsas müdafiəyə tövsiyə edilmişdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər