Xəbərlər
Alimlər ətraf mühiti neftin yayılmasından xilas edə bilən eko-sorbent yaratdılar
Dek 18, 2019 | 14:32 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 1313 dəfə

G.V.Plexanov adına Rusiya İqtisad Universitetinin və Rusiya Elmlər Akademiyasının alimləri ətraf mühitin neft yayılmasından və neft məhsullarından təmizlənməsi üçün yeni, ekoloji cəhətdən təhlükəsiz və tamamilə parçalana bilən sorbent hazırlamışlar.

Sorbent, qabaqcıl elektroformasiya texnologiyasından istifadə edərək əldə edilmiş, təbii biopolimerlər əsasında olan toxunmamış lifli materialdır və bu texnologiya ilə alınmış material çox nazik olur.

Tədqiqatçılar sorbentin bioloji parçalanmasının xüsusi mikroorqanizmlər hesabına sürətlə getdiyini izah etdilər. Onlar təbii şəraitdə sorbsiya edilmiş neftdədirlər və təbii biopolimerdən asanlıqla istifadə edirlər. Bu, nefti ayırmaq üçün sorbentin sıxılması mərhələsini aradan qaldırır. Sorbatın polimer hissəciklərdən və çirkdən yalnız filtrasiyası mümkündür. Nəticədə, neftin təkrar emalı texnoloji cəhətdən üstün və iqtisadi cəhətdən əlverişlidir.

Tədqiqatın nəticələr «European Polymer Journal» da dərc edilmişdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər