Xəbərlər
İlkin qarışıqda pirit dənələri üzərində kristallar böyüdü
Noy 25, 2019 | 14:25 / Maraqlı məlumatlar
Oxunub 837 dəfə

Bir qrup Amerika və Yapon alimləri müəyyən etdilər ki, xammal reagentlərinin mənbəyi olduqda kimyəvi ekosistemlər inkişaf edə bilər. Yeni işin müəllifləri kimyəvi enerji mənbəyini (ATF və ya ammonium persulfat), sadə üzvi maddələri, qeyri-üzvi duzlar və pirit tozu ilə iki gün  qarışdırıblar, sonra onun bir hissəsini ilkin məhlulun piritlə qarışığı ilə bir yerdə qaba keçirdilər və ardıcıl olaraq qırx dəfə bu prosesi təkrar etdilər. 12-ci etapda üzvi maddələrin və ATF törəmələrinin konsentrasiyası azalmağa başladı və pirit kristallarında fraktal naxışlar əmələ gəldi.

Tədqiqatın nəticələri açıq çapda Live jurnalında verilmişdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər