Xəbərlər
Azərbaycan titanmagnetitli konsentratlarının reduksiya proseslərinin fiziki-kimyəvi əsasları
Okt 17, 2019 | 11:56 / Nəşrlər
Oxunub 927 dəfə

Kitab Azərbaycanın Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozu, titan dioksidin anataz və rutil modifikasiyalaının, natrium poititanatlarının alınması proseslərinə həsr olunmuşdur. Titanomaqnetit qum daşlarının kompleks emalı proseslərinin səmərəli sxemi yaradılmış, nano materiallarının qranullaşmasının nəzəriyyəsindən və 3D modelləşməsindən istifadə edərək optimal tərkibə, ölçüyə, bərkliyə və məsaməliyə malik 25% soda ilə flüslaşmış qranullar alınıb. Flüslaşmış titanmaqnetit konsentratının təbii qazla reduksiyası ilə yüksək təmizliyə malik dəmirin və titan dioksidin alınması prosesləri ətraflı izah edilir.

Афарида Гасымова "Физико-химические основы процессов восстановления титаномагнититовых концентратов Азербайджана" -Баку-2019, 171 ст.

JURNALLAR
Faydalı linklər