Laboratoriya 3

 

“Nanoelektrokimya və elektrokataliz” laboratoriyasi 

Lab. müdiri: k.e.d., b.e.i. Akif  Əliyev

Tel: 012 510 85 91(155)

laboratory_3@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Nikel–kobalt və molibden–volfram ərintilərinin elektrokimyəvi sintezi, onların əsasında su və polyar üzvi birləşmələrin elektrokatalitik və fotoelektrokatalitik çevrilmələri üçün nanokatalizatorların yaradılması.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər