Laboratoriya 9

 

“Nanostrukturlaşdırılmış  metal-polimer  katalizatorları” laboratoriyası 

Lab. müdiri:   k.e.d., prof., b.e.i. Nizami Zeynalov

Tel: 012 510 85 91(113)

laboratory_9@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Sintetik və təbii polimer matrisaları əsasında keçid metalların nanokompozitlərinin alınması, onların katalitik, sorbsiya xassələrinin və bioloji fəallığının tədqiqi.

JURNALLAR
Faydalı linklər