Laboratoriya 7

 

“Nanokompozit  katalizatorlar” laboratoriyası

Lab. müdiri:  k.e.d., prof., Vaqif Əhmədov

Tel: 012 510 85 91(171)

laboratory_7@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti: Metal tərkibli nanokompozit katalizatorların hazırlanması və onların yüksək oktan ədədli benzin komponentlərinin alınmasında tətbiqi.

 

JURNALLAR
Faydalı linklər