“Oksidləşdirici heterogen kataliz” şöbəsi

 

 

Şöbə müdiri: akademik Ağadadaş Əliyev

Tel: 012 539 91 95

laboratory_15@kqki.science.az 

 

 

 

 

 

Elmi istiqaməti: Müxtəlif sinif karbohidrogenlərin və onların törəmələrinin, zəhərli qazların selektiv və tam oksidləşməsi üçün heterogen kataliza-torların işlənib hazırlanması, katalizatorların səmərəsini yüksəltmək üçün fiziki amillərin təsirinin tədqiqi.

A.Əliyev 550 elmi əsərin, 50 patent və müəlliflik şəhadətnaməsi müəllifidir. Onun rəhbərliyi altında 7 qrant proyekti üzrə müvəfəqiyyətlə elmi-tədqiqat  işləri aparılmışdır (NATO, Ukraynanın ETM, kral Əbdüləziz adına (Səudiyyə Ərəbistanı) elm və texnologiya mərkəzi, ARDNŞ-nın Elmin İnkişafı Fondu). Onun rəhbərliyi altında 4 kimya üzrə elmlər doktoru və 40 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır. 1996-ci A.Əliyev elmi nailiyyətlərinə görə Azərbaycanın  Ali Sovetinin Fəxri Fərmanı ilə təltif olunmuşdur.

JURNALLAR
Faydalı linklər