“Koherent - sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyalari” şöbəsi

 

 

Şöbə müdiri: akademik Tofiq Nağıyev

Tel: 012 539 46 91

laboratory_12@kqki.science.az

 

 

 

Elmi istiqaməti: Heterogen biomimetik katalizatorlar iştirakında hidrogen peroksid və azot 1-oksid ilə koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reak-siyalarının fundamental əsaslarının inkişaf etdirilməsi və innovasion işlənilmələrin tətbiqi.

 

Tofiq Nağıyev 432 elmi əsərin (onlardan 212-i xaricdə), o cümlədən 39 ixtiranın (patent və müəlliflik şəhadətnaməsi) və 3 monoqrafiyanın müəllifidir. Onun rəhbərliyi ilə 1 kimya üzrə elmlər doktoru və 22 kimya üzrə fəlsəfə doktoru hazırlanmışdır.

O, "Azərbaycan Milli Ensiklopediyası" Elmi Mərkəzinin direktoru və AMEA-nın vitse -prezidentidir.

Tofiq Nağıyev 1970-ci ildə "Şərəfli əməyə görə" yubiley medalı, 2004 -cü ildə Azərbaycan Respublikasının "Şöhrət" ordeni ilə təltif olunmuş, 2014 -cü ildə Azərbaycan Respublikasının Dövlət Mükafatına laiq görülmüşdür. 

 

 

 

JURNALLAR
Faydalı linklər