Laboratoriya 21

 

“Funksional materialların komponentlərinin  sintezi” laboratoriyası

Lab. müdiri:   k.e.d., prof.  İmir Əliyev

tel: 012 510 85 92 (205)

laboratory_21@kqki.science.az

 

 

Elmi istiqaməti:  Germanium və arsen  yarımqrupu elementlərinin sulfidləri və selenidləri əsasında fotoelektrik və optik xassələrə malik yeni yarımkeçirici  materialların alınması.

JURNALLAR
Faydalı linklər