Elanlar
ELAN
Apr 30, 2024 | 14:00
Oxunub 159 dəfə

30 may 2024-cü il tarixindəARETN KQÜKİ-nin nəzdində fəaliyyət göstərən ED 1.15 Dissertasiya şurasının iclası keçiriləcək

İclası distant formada izləmək üçün aşağıdakı linkdən istifadə edə bilərsiniz:

Тема: Gəray Əşirov

Время: 30 мая 2024 08:30 Баку, Тбилиси, Ереван

Войти Zoom Конференция

https://us02web.zoom.us/j/8233864268?pwd=UTdBOTJuejNLS1VpdXhpbFJaWVl0UT09&omn=87070660887

Идентификатор конференции: 823 386 4268

Код доступа: 296570

Saat 10:00-da kimya üzrə fəlsəfə doktoru iddiaçısı Əşirov Gəray Mikayıl oğlunun “Ag2X-Ag8SiX6-Ag8GeX6 (X-S, Se, Te) sistemlərində yeni polifunksional materialların alınması və tədqiqi” mövzusunda dissertasiya işinin müdafiəsi keçiriləcəkdir.

 İxtisas:    2303.01–“Qeyri–üzvi kimya”

 Elmi rəhbər: k.ü.f.d., dos. Leyla Məşədiyeva

Elmi məsləhətçi: AMEA-nın müxbir üzvü, k.e.d., prof. Məhəmməd Babanlı

Rəsmi Opponentlər:

 1.ARETN-i akademik M.Nağıyev adına KQüKİ-nin laboratoriya müdiri k.e.d., prof. İxtiyar Bəxtiyarlı

2.Bakı Dövlət Universitetinin professor əvəzi, k.e.d. Nağı Yaqubov

3. ADNSU “Nanomateriallar və nanotexnologiyalar” Elmi-tədqiqat laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, k.ü.f.d., dos. Vaqif Vəliyev

 

JURNALLAR
Faydalı linklər