Elanlar
ELAN
Mart 03, 2024 | 14:40
Oxunub 264 dəfə

13 mart 2024-cü il tarixində saat 12:00-da AR ETN akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Ağaməmmədova Səriyyə Ələkbər qızının “Tsikloheksanın hidrogen peroksidlə koherent-sinxron oksidləşməsi” mövzu-sunda 2316.01 - Kimyəvi kinetika və kataliz ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin elmi seminarı keçiriləcəkdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər