Elanlar
“16” iyun 2023-cü il tarixində saat 11-də akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun ED1.15 Dissertasiya Şurasının nəzdində olan 2303.01 – “Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə Elmi Seminarın yığıncağı keçiriləcəkdir.
İyn 08, 2023 | 11:35
Oxunub 423 dəfə

Gündəlik məsələ 

Akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun “Tərkibində əlvan metallar olan mineral xammalın emalı” laboratoriyasının aparıcı elmi işçisi, elmlər doktoru proqramı üzrə dissertant  Cəfərova Sevil Tağı qızının 2303.01–“Qeyri–üzvi kimya” ixtisası üzrə “Hidrogenin qeyri-üzvi nanokompozit materialları üzərində bio- və təbii qazdan alınması” mövzusunda elmlər doktorluğu dissertasıya işinin müzakirəsi.

 

Elmi məsləhətçıAMEA-nın müxbir üzvü, prof. məhrum Mübariz Əhmədov.

Rəyçilər: k.e.d., prof. Əli Zalov; k.e.d., prof. Xudayar Həsənov; k.e.d., prof. Sabit Məmmədov.

İclas böyuk akt zalında keciriləcəkdir.

JURNALLAR
Faydalı linklər