News
Photo
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Dec 22, 2017 | 13:00 / Conferences, assemblies
Read 1350 time (-s)

22 dekabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Qasımova Afəridə Məzahir qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”

JOURNALS
Useful links