Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Дек 22, 2017 | 13:00 / Конференции, собрания
Прочитано 6389 раз (-а)

22 dekabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Qasımova Afəridə Məzahir qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Acınohur titanmaqnetit konsentratlarının təbii qazla reduksiyası ilə dəmir tozunun və titan dioksidin alınması” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya”