News
Photo
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Jun 29, 2018 | 16:00 / Conferences, assemblies
Read 995 time (-s)

29 iyun 2018-ci il saat 1400-da AMEA-nın akad. M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Hüseynova Şəfəq Ənvər qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “As-Mn(Cr)-Se üçlü sistemlərində faza tarazlığı, şüşəəmələgəlmə və alınan yeni fazaların xassələrinin tədqiqi" adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilmişdir. 

2303.01 –“Qeyri-üzvi kimya”

JOURNALS
Useful links