“Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalov ezamiyyətdə olmuşdur
JOURNALS
Useful links