Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun inzibati binası yenidən dezinfeksiya olunmuşdur.
JOURNALS
Useful links