News
Photo
“Nanokarbon katalizatorları iştirakında hidrogen peroksidlə oksidləşmə” laboratoriyasının müdiri, AMEA-nın müxbir üzvü Eldar Zeynalov ezamiyyətdə olmuşdur
Aug 22, 2018 | 11:15 / Important events
Read 5556 time (-s)

28№ -li laboratoriyanın müdiri Eldar Zeynalov Bahadur oğlu “Neft mənşəli kaustobiolitlərdən alınan nanokarbon materialları əsasında katalizatorların sintezinə və tətbiqinə dair fundamental tədqiqatlar (İNTERLABCAT)” beynəlxalq laboratoriyasının proqramında nəzərdə tutulmuş işləri müzakirə etmək, alınmış nəticələri seminarda təqdim etmək və Berlin Texniki Universitetinin laboratoriyasında bir sıra eksperimentlər aparmaq üçün 19.08.2018-04.09.2018 il tarixlərində 17 gün müddətinə Almaniyanın Berlin şəhərinə ezam edilmişdir.

JOURNALS
Useful links