News
Yaponiyada nadir torpaq elementlərinin “demək olar ki, sonsuz” ehtiyatları tapıldı
Apr 17, 2018 | 11:56 / Interesting information
Read 2994 time (-s)

Yaponiyada bir necə universitet, müəssisə və dövlət idarələrindən ibarət komanda tərəfindən Sakit Okeanın qərb hissəsindəki ərazidə tədqiqatlar aparılmışdır. Araşdırılmış ərazidə təxminən 1,2 milyon ton nadir torpaq oksidlərinin yatağı tapılmışdır.

Bu sahədə nadir torpaq elementlərinin ehtiyatları yüz illərə çatar, bu isə nadir torpaq elementlərinin az olduğu şəraitdə inanılmazdır. İndi komanda qiymətli elementlərin çıxarılması və başqalarındam ayrılmasının effektiv metodlarını axtarır.

JOURNALS
Useful links