News
Photo
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Feb 23, 2018 | 13:48 / Conferences, assemblies
Read 5996 time (-s)

23.02.2018- ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri - üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlət Universitetinin Kimya fakültəsinin “Ümumi və qeyri-üzvi kimya” kafedrasının doktorantı Həsənli Turan Mirzalı qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Tl-Gd (Tb) telluridlərinin və onlar əsasında bərk məhlulların alınmasının fiziki-kimyəvi əsasları” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2303.01 – “Qeyri-üzvi kimya”

JOURNALS
Useful links