News
Alimlər təbii qazın təmizlənməsi üçün yeni üsul hazırlayıblar
Jun 05, 2023 | 09:38 / Interesting information
Read 548 time (-s)

Rusiyalı alimlər qazların qarışığından karbon qazının (CO2) tutulması üçün yeni texnologiya hazırlayaraq sınaqdan keçiriblər.

Planet-today.ru xəbər verir ki, onlar prosesin səmərəliliyini əhəmiyyətli dərəcədə artıra bilən, təkmilləşdirilmiş keçiriciliyə malik innovativ membranlardan istifadə ediblər.

Tədqiqat həm iqtisadi, həm də ekoloji baxımdan əhəmiyyətlidir. Təbii qazın çirklərdən təmizlənməsi proseslərində istifadə edilə bilər.

Belə membranların yaradılması üçün tədqiqatçılar polimer ion mayelərindən istifadə ediblər. Bu mayelər normal şəraitdə polietilen və ya polivinilxlorid kimi bərk maddələrdir. Polimer ion mayeləri böyük miqdarda CO2-ni udmaq qabiliyyətinə malikdir.

Polimer ion mayelərinin unikallığı onların CO2 ilə yüksək seçiciliklə qarşılıqlı əlaqəsi, eyni zamanda istənilən formada materialların dayanıqlığını təmin etmək qabiliyyətinin olmasıdır.

Hazırda tədqiqatçılar real istehsal proseslərində praktiki istifadə üçün bu yeni membranlar əsasında materialların yaradılması üzərində fəal işləyirlər.

JOURNALS
Useful links