News
Photo
AMEA-nın akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda təhsil alan magistrantların qış imtahan sessiyası 31.01.2020-ci il tarixində keçirildi.
Jan 31, 2020 | 13:28 / Conferences, assemblies
Read 1093 time (-s)

“Qeyri-üzvi kimya”ixtisas­laşmadan “Funksional xassəli qeyri-üzvi materialların sintezi” fənni  üzrə, “Fiziki-kimya” ixtisas­laşmadan “Kimyəvi termodinamika” fənni  üzrə,  “Neft-kimya proseslərinin riyazi modelləşdirilməsi” ixtisas­laşmadan “Kimya mühəndisliyində riyazi üsullar” fənni  üzrə, “Kimyəvi kinetika və kataliz” və “Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası” ixtisas­laşmadan “Mürəkkəb reaksiyaların kinetikası” fənni  üzrə 31.01.2020-ci il tarixində imtahanlar keçirildi.

JOURNALS
Useful links