Azərbaycanın gənc alimlərinin birinci qurultayı keçirilib