AMEA-da elmi jurnalistikanın inkişafı və bu sahədə mövcud problemlər müzakirə edildi