Akademik M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda BDU-nun IV kurs tələbələri elmi – tədqiqat təcrübəsi keçirlər.