Новости
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Мая 25, 2018 | 16:17 / Конференции, собрания
Прочитано 3958 раз (-а)

25 may 2018-ci il saat 1400 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Bakı Dövlət Unversitetinin “Fiziki və kolloid kimya” kafedrasının doktorantı Eminova Sənəm Fəxrad qızının kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Modifikasiya olunmuş pentasil seolitlərin iştirakında etilbenzolun metanolla selektiv alkilləşməsi” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.

2316.01 - “Kimyəvi kinetika və kataliz”