Новости
Dissertasiya müdafiəsi keçirildi
Окт 13, 2017 | 12:59 / Конференции, собрания
Прочитано 4054 раз (-а)

13 oktyabr 2017-ci il saat 1100 -da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri üzvi Kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında AMEA-nın Fizika İnstitutunun dissertantı Nəsrin Hüseynəhli Məhəmməd qızının texnika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi “Sənaye tullantı suların ağır metallardan təmizlənməsinin yeni sorbsiya üsulları” adlı dissertasiya işinin müdafiəsi keçirildi.