Новости
Фото
Dissertasiya müdafiəsi keçirilib
Мая 19, 2017 | 12:00 / Конференции, собрания
Прочитано 3590 раз (-а)

19 may 2017-ci il saat 10-da AMEA-nın akad. M. Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi kimya institutunun nəzdində fəaliyyət göstərən D.01.021 Dissertasiya Şurasında Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universitetinin doktorantı Əliyeva Mahirə İosaf qızının Kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş “Vanadium tərkibli binar oksid katalizatorlar üzərində propilenin oksidləşməsi”  dissertasiya işinin müdafiəsi keçirilib.

İxtisas: 2316.01 – Kimyəvi kinetika və kataliz

Elmi rəhbər:

k.e.d., professor                                                         V.L.Bağıyev

 

Rəsmi opponentlər:

k.e.d., professor                                                          A.C.Əfəndi

k.e.d., b.e.i.                                                               Ö.Ə.Sadıqov