Обьявления
Dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcək.
Окт 13, 2021 | 18:00
Прочитано 296 раз (-а)

15 oktyabr 2021-ci il tarixində saat 14:00-da AMEA-nın akad. Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunun doktorantı Oruclu Elnur Nəcəf oğlunun “SnTe-MnTe-Sb(Bi)2Te3 sistemlərində maqnit xassəli yeni topoloji izolyator fazalarının alınması, tədqiqi və multi 3D-modelləşdirilməsi” mövzusunda 2303.01 - “Qeyri-üzvi kimya” ixtisasında kimya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim etdiyi dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçiriləcəkdir.

 

Elmi rəhbər: AMEA-nın müxbir üzvü, professor Məhəmməd Baba oğlu Babanlı.

Rəyçilər: k.ü.f.d., dos. Faiq Məmmədov, k.ü.f.d., dos. Samirə İmaməliyeva.