AMEA Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu ilə Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu arasında müqavilə imzalanmışdır