Doktorant və dissertantların attestasiyası keçirildi