Doktorantlara verilən mövzular perspektivli sahələri əhatə etməlidir