II kurs magistrlərın dissertasiya işinin ilkin müzakirəsi keçirildi