Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri akad.M.Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutunda elmi-təcrübi praktikadadırlar