AMEA-da alimərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün ciddi işlər görülür