Akademik Vasim Məmmədəliyevin 75 illik yubileyi qeyd olundu