Elmi Şurada “Nano- və elektrokataliz” şöbəsinin hesabatı dinlənildi