Bu gün “Koherent-sinxronlaşdırılmış oksidləşmə reaksiyaları” şöbəsinin hesabatı dinlənildi