Institutun Həmkarlar Təşkilatı Komitəsinin Hesabatı dinlənildi